آیا مایل به حذف این کالا هستید؟


خیر
دانلود کاتالوگ barksdale
پرشر سویچ سری 8000 مارک BARKSDALE آلمان چهار سیم با قابلیت سوئیچینگ نرمال بسته و باز ، تنظیم بسیار دقیق نقطه ای در محدوده فشار وسیع تنظیمی برای مصارف در روغن هیدرولیک 
پرشر سویچ سری 8000 مارک BARKSDALE آلمان چهار سیم با قابلیت سوئیچینگ نرمال بسته و باز ، تنظیم بسیار دقیق نقطه ای در محدوده فشار وسیع تنظیمی برای مصارف در روغن هیدرولیک 
دانلود کاتالوگ barksdale
پرشر سویچ تیپ پیستونی مارک BARKSDALE آلمان با طول عمر بسیار بالا برای استفاده در روغن با شرایط سخت 
پرشر سویچ تیپ پیستونی مارک BARKSDALE آلمان با طول عمر بسیار بالا برای استفاده در روغن با شرایط سخت 
دانلود کاتالوگ barksdale
پرشر سویچ تیپ لوله بردون مارک BARKSDALE آلمان با قابلیت سوئیچینگ تک و دوگانه برای مصارف روغن ، هوا و گاز 
پرشر سویچ تیپ لوله بردون مارک BARKSDALE آلمان با قابلیت سوئیچینگ تک و دوگانه برای مصارف روغن ، هوا و گاز